startsida
Erika Hagegård

Håkan Johansson

Stig Meiton

Lars Stenback

Anders Ström

Inger Söderlund

Karin Wennermark

startsida
Inger Söderlund

Inger är intresserad av det mesta och har genom åren skrivit om just det mesta. Med tiden har ett par specialområden vuxit fram – transportpolitik och konst. Två oförenliga storheter, kan tyckas, men bägge områdena stimulerar Ingers nyfikenhet, det är hennes drivkraft som journalist. Inger har inom många år arbetat inom dagspressen som nyhetschef, skribent, redigerare och layoutare. Tio år på informationsavdelningen har gett henne erfarenhet av projektledning och informationsverksamhet.

Inger

Söderlund & Jacobson HB
tel 070-339 18 70
inger.soderlund@journalisterna.com
line
s