startsida
Erika Hagegård

Håkan Johansson

Stig Meiton

Lars Stenback

Anders Ström

Inger Söderlund

Karin Wennermark

startsida

Lars Stenback

Lars är projektledare och skribent. Uppdrag främst åt organisationer och större företag inom tjänstesektorn. Nyhetsbrev, pressinformation och texter till hemsidor samt interna och externa trycksaker är en specialitet.

Som projektledare bland annat ansvarig för planering av informationsåtgärder och kampanjer, innehåll på hemsidor och produktion av trycksaker.

Lars har mångårig erfarenhet som journalist inom kvälls- och dagspress, kompletterat med utbildningar i information och marknadsföring.

Lars

Lars Stenback AB
tel 023-195 20, 070-682 70 96
lars.stenback@journalisterna.com
line