startsida

Erika Hagegård

Håkan Johansson

Stig Meiton

Lars Stenback

Anders Ström

Inger Söderlund

Karin Wennermark

startsida


journalisterna.com är ett nätverk av sju personer som arbetar med text, layout, illustration, projektledning och utbildning. Vi gör allt från enstaka artiklar till hela tidningar, böcker eller informationsprojekt.
Vi arbetar tillsammans, men också var för sig. Här får uppgiften styra arbetssättet.

Vi är alla i grunden journalister, vilket betyder att vi har lång erfarenhet av att berätta och enkelt beskriva sådant som andra tycker är krångligt. Tillsammans har vi också en rik bank av specialkunskaper inom så skilda områden som höghållfast stål, livsåskådning, pensionssystem, vägtrafikbuller och ljuv musik – för att bara nämna några. Läs mer om vilka vi är och vad vi gör – och ge oss gärna ett nytt specialområde att bita i!

Gruppen Håkan Johansson Inger Söderlund Stig Meiton Lars Stenback Erika Hagegård Anders Ström Karin Wennermark
line